Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Tag: 23. Mai 2020”

ஈழத்து றோசா…

அழகும்,வீரமே உருவான யாழ் மண்ணின் வீரநாயகி மேஜர் துளசி அக்கா… காங்கேசன்துறை நடேஸ்வராக் கல்லூரியில் முதல்தர மாணவி, பின் நாட்களில் வேம்படி மகளிர் கல்லூரியின் க.பொ.த (உ/த) விஞ்ஞானபீட மாணவி, அந்த அமைதியான குகபாலிகா…