Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Tag: 28. April 2020”

சிங்கள அரசின் அவ்ரோ விமாணங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட நாள் இன்று

  அவ்ரோ விமாணங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டன தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் விமான எதிர்ப்பு அணியினரால் 28.04.1995 அன்று அவ்ரோ விமானம் பலாலித் தளத்தினுள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது. வான்படையின் உயர் அதிகாரிகள் உட்பட 40 படையினர்…